Palvelut

30 vuoden kokemuksella ja ammattitaidolla:

Maankäytön sopimuksissa
- kiinteistö- ja rakennusrasitteet
- vuokrasopimukset
- sijoitussopimukset
- käyttösopimukset

Asiakirjojen laatimisessa
- kauppakirjat
- vuokrasopimukset
- perunkirjat, ositukset ym.

Hakemuksissa
- suunnittelutarvehakemukset
- poikkeuslupahakemukset
- lainhuudot, erityisoikeuksien kirjaukset jne

Yksityistiekuntien palveluissa
- yksiköintilaskelmat ym.

Tonttiselvityksissä

Asiakkaitani ovat kunnat, kuntien liikelaitokset ja yhtiöt, rakentajat js rakennuttajat, suunnittelijat, operaattori- ja energiayhtiöt sekä kiinteistön omistajat.

Matti Kosunen

Yhteys

Kalevankatu 7 C 32 | 80110 Joensuu | sähköposti: matti@mattikosunen.com | puh: 050 - 400 6578